Nudimo savjetovanje kroz financijsku analizu vašeg preduzeća, savjete pri donošenju odluka koje su bitne za vašu kompaniju kao i sve druge savjete koje su vezane za vaše financijsko poslovanje. Takođe izrađujemo razne akte kao što su :

  • ugovore o radu
  • pravilnik o računovodstvu
  • pravilnik o računovodstvenim politikama
  • pravilnik o financijskom poslovanju
  • pravilnik o blagajničkom poslovanju
  • pravilnik o uvjetima i načinu formiranja cijena/roba/usluga
  • pravilnik o radu
  • pravilnik o općim uslovima poslovanja
  • i svi drugi prateći akti