Izrada kompletnog biznis/poslovnog plana za prijave na javne tendere, kredite i sl.. Kroz dugogodišnje pozitivno iskustvo i kvalitet koji nudimo izrađujemo provjerene biznis/poslovne planove za apliciranje na javne tendere, kredite i sl. Stalnom edukacijom i stručnim kadrom možemo odgovoriti vašim zahtjevima pri apliciranju za novčana sredstva kroz biznis/poslovnog plana bilo da aplicirate na javne tendere, kredite i sl. Naš odnos sa stručnim savjetodavnim agencijam nam omogućava da izradimo za vas profesionalni ali i korisni biznis/poslovni plan.