Nudimo kompletnu knjigovodstvenu uslugu, uz stručno savjetovanje i stalno unapređenje. Naše usluge obuhvataju slijedeće :

 • razvrstavanje dostavljene papirologije

 • knjiženje dostavljene papirologije

 • sastavljanje PDV prijave

 • slanje PDV prijave u UIO

 • izrada obračuna plaća

 • izrada i printanje virmana za plaće

 • slanje obrazaca u Poreznu Upravu

 • izrada godišnjih obračuna

 • preuzimanje izvoda u bankama

 • nošenje virmana u banke

 • vođenje materijalnog knjigovodstva

 • vođenje blagajne

 • izrada kalkulacija